ساختمان صنعت|

  • انرژی انرژی
  • بخاری برقی (0)
  • هیتر برقی (2)
  • هیتر گازی (7)
  • بخاری کارگاهی (5)
  • کوره هوای گرم (7)
  • هیتر نفتی و گازوئیلی (0)
  • بخاری هیزمی (0)
  • بهار ساز (0)
  • هیتر نفتی (2)
  • دارد (17)
  • ندارد (5)
  • گاز شهری (گاز طبیعی) (7)
  • گاز مایع (کپسول) (0)
  • نفت (1)
  • گازوئیل (3)
  • گاز شهری و گاز مایع (6)
  • نفت و گازوئیل (4)
  • هیزم (0)
  • الکل (0)
  • برق (2)

مقایسه کالا (0)


بخاری کارگاهی نفتی گازوئیلی انرژی مدل 430

%3

بخاری کارگاهی نفتی گازوئیلی انرژی مدل 430

۴,۶۰۹,۸۲۸ تومان ۴,۷۵۲,۴۰۰ تومان

بخاری کارگاهی نفتی گازوئیلی انرژی مدل DW0250

%3

بخاری کارگاهی نفتی گازوئیلی انرژی مدل DW0250

۳,۴۵۷,۳۷۱ تومان ۳,۵۶۴,۳۰۰ تومان

بخاری کارگاهی نفتی گازوئیلی انرژی مدل DW0450

%3

بخاری کارگاهی نفتی گازوئیلی انرژی مدل DW0450

۵,۱۸۰,۷۷۰ تومان ۵,۳۴۱,۰۰۰ تومان

بخاری کارگاهی گازی انرژی مدل GW0260

%3

بخاری کارگاهی گازی انرژی مدل GW0260

۳,۴۵۷,۳۷۱ تومان ۳,۵۶۴,۳۰۰ تومان

بخاری کارگاهی گازی انرژی مدل GW0460

%3

بخاری کارگاهی گازی انرژی مدل GW0460

۴,۶۰۹,۸۲۸ تومان ۴,۷۵۲,۴۰۰ تومان

هیتر برقی انرژی مدل EH0150 سه فاز

%3

هیتر برقی انرژی مدل EH0150 سه فاز

۵,۷۶۲,۲۸۵ تومان ۵,۹۴۰,۵۰۰ تومان

هیتر برقی فن دار انرژی مدل EH0045 تک فاز

%3

هیتر برقی فن دار انرژی مدل EH0045 تک فاز

۳,۳۴۱,۰۶۸ تومان ۳,۴۴۴,۴۰۰ تومان

هیتر نفتی انرژی مدل KH0320

%3

هیتر نفتی انرژی مدل KH0320

۶,۳۴۳,۸۰۰ تومان ۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان

هیتر نفتی گازوئیلی انرژی مدل DH0510

%3

هیتر نفتی گازوئیلی انرژی مدل DH0510

۸,۰۳۵,۴۸۰ تومان ۸,۲۸۴,۰۰۰ تومان

هیتر گازی انرژی مدل GH0618

%3

هیتر گازی انرژی مدل GH0618

۸,۹۸۷,۰۵۰ تومان ۹,۲۶۵,۰۰۰ تومان

هیتر گازی انرژی مدل GH0625

%3

هیتر گازی انرژی مدل GH0625

۹,۵۱۵,۷۰۰ تومان ۹,۸۱۰,۰۰۰ تومان

هیتر گازی انرژی مدل GH0640 فن آلمانی

%3

هیتر گازی انرژی مدل GH0640 فن آلمانی

۱۲,۶۸۷,۶۰۰ تومان ۱۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان

هیتر گازی انرژی مدل GH0640 فن ایرانی

%3

هیتر گازی انرژی مدل GH0640 فن ایرانی

۱۰,۴۶۷,۲۷۰ تومان ۱۰,۷۹۱,۰۰۰ تومان

هیتر گازی انرژی مدل GH0825

%3

هیتر گازی انرژی مدل GH0825

۱۱,۵۲۴,۵۷۰ تومان ۱۱,۸۸۱,۰۰۰ تومان

هیتر گازی انرژی مدل GH0845

%3

هیتر گازی انرژی مدل GH0845

۱۳,۷۴۴,۹۰۰ تومان ۱۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان

هیتر گازی کانالی انرژی مدل GH0660

%3

هیتر گازی کانالی انرژی مدل GH0660

۱۷,۵۵۱,۱۸۰ تومان ۱۸,۰۹۴,۰۰۰ تومان

کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی مدل OF0700

%3

کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی مدل OF0700

۱۵,۸۵۹,۵۰۰ تومان ۱۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان

کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی مدل OF1500

%3

کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی مدل OF1500

۴۴,۹۳۵,۲۵۰ تومان ۴۶,۳۲۵,۰۰۰ تومان

کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی مدل OF3000

%3

کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی مدل OF3000

۶۳,۴۳۸,۰۰۰ تومان ۶۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

کوره هوای گرم گازی انرژی مدل GF0760

%3

کوره هوای گرم گازی انرژی مدل GF0760

۱۷,۳۳۹,۷۲۰ تومان ۱۷,۸۷۶,۰۰۰ تومان

کوره هوای گرم گازی انرژی مدل GF1560

%3

کوره هوای گرم گازی انرژی مدل GF1560

۴۷,۰۴۹,۸۵۰ تومان ۴۸,۵۰۵,۰۰۰ تومان

کوره هوای گرم گازی انرژی مدل GF2060

%3

کوره هوای گرم گازی انرژی مدل GF2060

۳۴,۸۹۰,۹۰۰ تومان ۳۵,۹۷۰,۰۰۰ تومان

کوره هوای گرم گازی انرژی مدل GF3060

%3

کوره هوای گرم گازی انرژی مدل GF3060

۶۶,۰۸۱,۲۵۰ تومان ۶۸,۱۲۵,۰۰۰ تومان

نمايش 1 تا 23 از 23 (1 صفحه)

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ساختمان صنعت میباشد. @ 1398-2020