ساختمان صنعت|

  • نیو پایپ نیو پایپ
  • آذین لوله آذین لوله
  • ایزی پایپ ایزی پایپ
  • 100* (7)
  • 110* (1)
  • 120* (3)
  • 140* (3)
  • 150* (2)
  • 160* (1)
  • 170* (1)
  • 180* (2)
  • 200* (3)
  • 230* (1)
  • 24* (1)
  • 25* (2)
  • 250* (1)
  • 30* (1)
  • 300* (2)
  • 320* (1)
  • 330* (1)
  • 350* (1)
  • 360* (1)
  • 40* (1)
  • 400* (2)
  • 45* (1)
  • 48* (4)
  • 50* (1)
  • 550* (1)
  • 60* (1)
  • 72* (1)
  • 80* (7)
  • 850* (1)
  • 90* (1)
  • "½ (5)
  • "½16x (4)
  • "½20X (6)
  • "¾16x (1)
  • 16x16 (2)
  • 16x16x16 (2)
  • 16x½" (5)
  • 16x½"x16 (11)
  • 16x¾" (1)
  • 20mm (11)
  • 20x16x16 (1)
  • 20x20x16 (1)
  • 25X20 (1)
  • 40 (1)
  • 40x16x40 mm (1)
  • 40x1¼" (2)
  • 40x40 (2)
  • 40x¼"x40 mm (1)
  • 41x1" (1)
  • 42x20 (1)
  • 63mm (2)
  • G1" (2)
  • G½" (3)
  • G¾" x G½" (2)
  • ½"20X (2)
  • 6600 (1)
  • 1.6mm (23)
  • 1.6mm x 1.8mm (1)
  • 1.6mm x1.6mm (1)
  • 1.6x 1.6x 1.6 mm (1)
  • 1.8mm x 1.6mm x 1.6mm x (1)
  • 1.8x1.8x1.6 mm (1)
  • 102g (1)
  • 104g (1)
  • 110g (2)
  • 130g (1)
  • 137g (1)
  • 146g (1)
  • 154g (1)
  • 155g (1)
  • 158g (1)
  • 180g (1)
  • 185g (1)
  • 187g (1)
  • 242g (1)
  • 25g (1)
  • 260g (1)
  • 262g (2)
  • 289g (1)
  • 342g (1)
  • 34g (1)
  • 40g (2)
  • 410g (1)
  • 42g (1)
  • 456g (1)
  • 48g (2)
  • 50g (3)
  • 600g (1)
  • 68g (1)
  • 70g (3)
  • 710g (1)
  • 720g (1)
  • 77g (2)
  • 800g (2)
  • 830g (1)
  • 85g (2)
  • 87g (1)


مقایسه کالا (0)


اورینگ نیوپایپ

بالا تنه شیر فلکه آذین لوله

بست خاردار لوله نیوپایپ

بست زوج لوله آذین لوله

بست زوج لوله نیوپایپ

بست لوله آذین لوله

بست لوله نیوپایپ

بوشن رو پیچ پرسی ایزی پایپ ناموجود

بوشن آذین لوله

بوشن تبدیل آذین لوله

بوشن تبدیل پرسی ایزی پایپ ناموجود

بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ

بوشن تبدیل کوپلی نیوپایپ

بوشن تو پیچ پرسی ایزی پایپ ناموجود

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

بوشن ساده کوپلی نیوپایپ

بوشن پرسی ایزی پایپ ناموجود

بوشن پرسی نیو پایپ

بوشن یکسر فلزی آذین لوله

تبدیل رو پیچ - تو پیچ ایزی پایپ ناموجود

تبدیل روپیچ توپبچ نیوپایپ

تبدیل روپیچ پرسی نیوپایپ

حلقه و ماسوره نیوپایپ

حلقه کلمپ ایزی پایپ ناموجود

درپوش آذین لوله

درپوش ایزی پایپ FEMALE CAP ناموجود

درپوش ایزی پایپ MALE CAP ناموجود

نمايش 1 تا 32 از 155 (5 صفحه)

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ساختمان صنعت میباشد. @ 1398-2020