ساختمان صنعت|

  • آذین لوله آذین لوله
  • ایزی پایپ ایزی پایپ
  • نیو پایپ نیو پایپ
  • 100*
  • 110*
  • 120*
  • 140*
  • 150*
  • 160*
  • 170*
  • 180*
  • 200*
  • 230*
  • 24*
  • 25*
  • 250*
  • 30*
  • 300*
  • 320*
  • 330*
  • 350*
  • 360*
  • 40*
  • 400*
  • 45*
  • 48*
  • 50*
  • 550*
  • 60*
  • 72*
  • 80*
  • 850*
  • 90*
  • "½16x
  • "½20X
  • "¾16x
  • 16x16
  • 16x16x16
  • 16x½"
  • 16x½"x16
  • 16x¾"
  • 20mm
  • 20x16x16
  • 20x20x16
  • 25X20
  • 40
  • 40x16x40 mm
  • 40x1¼"
  • 40x40
  • 40x¼"x40 mm
  • 41x1"
  • 42x20
  • 63mm
  • G1"
  • G½"
  • G¾" x G½"
  • ½"20X
  • 6600
  • 1.6mm
  • 1.6mm x 1.8mm
  • 1.6mm x1.6mm
  • 1.6x 1.6x 1.6 mm
  • 1.8mm x 1.6mm x 1.6mm x
  • 1.8x1.8x1.6 mm
  • 102g
  • 104g
  • 110g
  • 130g
  • 137g
  • 146g
  • 154g
  • 155g
  • 158g
  • 180g
  • 185g
  • 187g
  • 242g
  • 25g
  • 260g
  • 262g
  • 289g
  • 342g
  • 34g
  • 40g
  • 410g
  • 42g
  • 456g
  • 48g
  • 50g
  • 600g
  • 68g
  • 70g
  • 710g
  • 720g
  • 77g
  • 800g
  • 830g
  • 85g
  • 87g


مقایسه کالا (0)


آداپتور فلنج پلیمری آذین لوله ناموجود

اورینگ نیوپایپ ناموجود

بالا تنه شیر فلکه آذین لوله ناموجود

بست خاردار لوله نیوپایپ ناموجود

بست زوج لوله آذین لوله ناموجود

بست زوج لوله نیوپایپ ناموجود

بست لوله آذین لوله ناموجود

بست لوله نیوپایپ ناموجود

بوشن رو پیچ پرسی ایزی پایپ ناموجود

بوشن آذین لوله ناموجود

بوشن تبدیل آذین لوله ناموجود

بوشن تبدیل پرسی ایزی پایپ ناموجود

بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ ناموجود

بوشن تبدیل کوپلی نیوپایپ ناموجود

بوشن تو پیچ پرسی ایزی پایپ ناموجود

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ ناموجود

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ ناموجود

بوشن ساده کوپلی نیوپایپ ناموجود

بوشن پرسی ایزی پایپ ناموجود

بوشن پرسی نیو پایپ ناموجود

بوشن یکسر فلزی آذین لوله ناموجود

تبدیل رو پیچ - تو پیچ ایزی پایپ ناموجود

تبدیل روپیچ توپبچ نیوپایپ ناموجود

تبدیل روپیچ پرسی نیوپایپ ناموجود

حلقه استیل اتصال پرسی نیوپایپ ناموجود

حلقه و ماسوره نیوپایپ ناموجود

حلقه کلمپ ایزی پایپ ناموجود

درپوش آذین لوله ناموجود

درپوش ایزی پایپ FEMALE CAP ناموجود

درپوش ایزی پایپ MALE CAP ناموجود

درپوش رزوه دار پایه کوتاه ارینگ دار آذین لوله ناموجود

درپوش رزوه دار پایه کوتاه ساده آذین لوله ناموجود

نمايش 1 تا 32 از 155 (5 صفحه)

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ساختمان صنعت میباشد. @ 1398-2020